Jobs near Piešťany

Supply chain manager

AboutJobs.com job search
Trnava, SK
Job DescriptionCieľom funkcie je zabezpečiť a riadiť náklady a dostupnosť vstupných materiálov, optimalizovať plánovanie výroby a zabezpečiť...