Jobs By Region

Worldwide, Vietnam, Da Nang
Keyword filter:  
Game Tester (Đà Nẵng)
Job DescriptionGameloft Vietnam is offering an exciting opportunity for video game lovers to become a professional Game Tester who would like to break...
Location: Da Nang, VN
Posted on: Mon, 15 Jan 2018 by Gameloft
[Vietnamese] Lập trình viên (Fresher)
Job DescriptionKhi tham gia chương trình Fresher Programmer (Lập trình viên chưa có kinh nghiệm) tại Gameloft Đà Nẵng, bạn sẽ được...
Location: Da Nang, VN
Posted on: Mon, 15 Jan 2018 by Gameloft
[Vietnamese] Lập trình viên tập sự 6 tháng (Đà Nẵng)
Job DescriptionLà một thành viên của những team lập trình hàng đầu của Gameloft tại Gameloft Đà Nẵng, công việc hàng ngày...
Location: Da Nang, VN
Posted on: Mon, 15 Jan 2018 by Gameloft
Kiểm thử chất lượng Game (Đà Nẵng)
Job Description- Trở thành một thành viên của Bộ phận kiểm tra chất lượng, bạn sẽ chơi những game đang trong giai đoạn phát...
Location: Da Nang, VN
Posted on: Mon, 15 Jan 2018 by Gameloft
[Danang] HR Intern
Job Description1. Training- Follow up training schedule of training team.- Slide preparation as request from training specialist.- Follow up the improvement...
Location: Da Nang, VN
Posted on: Fri, 12 Jan 2018 by Gameloft